Krsna katha online izdanje

 

 

KRIŠNIN RJEČNIK

 Krsna katha 05/2012

Želite li razumijeti Krišnu, što On podrazumijeva pod kojim pojmom, pročitajte tekst što slijedi.

„Svevišnja Božanska Osoba reče: Nenasilje, istinoljubivost, ne žudjeti za tuđim vlasništvom i ne krasti, odvojenost, poniznost, lišenost osjećaja posjedovanja, vjera u religijska načela, celibat, šutnja, uravnoteženost, opraštanje i neustrašivost predstavljaju 12primarnih načela discipline.

 Čistoća iznutra, čistoća izvana, pjevanje svetih imena Boga, strogost, žrtvovanje, vjera, gostoljubivost, obožavanje Mene, obilazak svetih mjesta, djelovanje samo iz želje za vrhovnim interesom, zadovoljstvo i služenje duhovnog učitelja predstavljaju 12 elemenata redovnih propisanih dužnosti. Ova 24 elementa podaruju sve željene blagoslove osobi koja ih predano njeguje.“ SB 11.19.33-35

 (Istaknuta slova predstavljaju Krišnine riječi iz 11. Pjevanja Srimad Bhagavatama, a kosa odgovarajuće dijelove komentara Srila Prabhupadinih učenika. SB 11.19.36-39)

 

 Ovdje Gospodin Krišna opisuje odlike koje su poželjene za osobe koje napreduju u ljudskom življenju.

 Usredotočenost inteligencije na Mene predstavlja URAVNOTEŽENOST UMA.

Šama ili "umna ravnoteža" znači usredotočiti inteligenciju na Gospodina Krišnu. Mir bez svjesnosti Krišne je tupo i beskorisno stanje uma.

 POTPUNA DISCIPLINA osjetila je samokontrola.

Dama ili "disciplina" znači da najprije treba ovladati vlastitim osjetilima. Ako želimo disciplinirati vlastitu djecu, učenike ili sljedbenike bez da ovladamo vlastitim osjetilima, postajemo samo predmet ismijavanja.

 TRPELJIVOST znači strpljivo podnositi nezadovoljstvo.

Snošljivost znači strpljivo podnošenje nezadovoljstva, poput onoga koje nam

izazivaju drugi svojim vrijeđanjem ili zanemarivanjem. Ponekad treba istrpjeti materijalne neugodnosti prilikom izvršavanja uputa spisa i takvo nezadovoljstvo treba također strpljivo podnijeti. Ako netko nije tolerantan prema tuđim uvredama i zlostavljanju, ni prema neprilikama koje ga mogu snaći zbog slijeđenja ovlaštenih religijskih spisa, budalasto je da se pravi važan podnošenjem  velike vrućine, hladnoće ili boli samo da bi ostavio utisak na druge.

 NEPOKOLEBLJIVOST nastupa kad čovjek ovlada jezikom i spolnim organima.

Što se tiče čvrstoće i upornosti, ako osoba ne može ovladati jezikom i genitalijama, tada je svaka druga istrajnost beskorisna.

 Najveća MILOSTINJA je odbaciti posve agresivnost prema drugima.

Pravo milosrđe znači okaniti se svake agresivnosti prema drugima. Ako netko daje novac u dobrotvorne svrhe, a istodobno se bavi izrabljujućim poslovima ili politikom zlostavljanja, njegovi milodari ne vrijede baš ništa.

 Prava STROGOST (ASKEZA) je odbacivanje požude.

Strogost znači okaniti se požude i zadovoljavanja osjetila i slijediti propisane zavjete poput ekadašija. To ne znači hirovito izmišljanje metoda mučenja materijalnog tijela.

 Pravo JUNAŠTVO je nadvladati prirodnu sklonost ka uživanju u materijalnom životu.

Istinsko junaštvo je nadvladati svoju nižu prirodu. Sigurno je da svatko nastoji promicati glas o sebi kao izuzetnoj osobi, no svatko je također podložan požudi, ljutnji, pohlepi i slično. Ako, stoga, osoba može ovladati tim nižim odlikama stvorenim iz guna strasti i neznanja, ona je veći heroj od onih koji znaju samo uništavati svoje političke protivnike putem spletki i nasilja.

 STVARNOST je svugdje vidjeti Svevišnju Božansku Osobu.

Možemo postati jednaki prema svima odbacivanjem ljubomore i zavisti i shvaćanjem da u svakom materijalnom tijelu postoji duša. Svevišnji Gospodin voli takav stav i tada se razotkriva, učvrstivši zauvijek našu viziju jednakosti. Puko opisivanje stvari koje postoje nije zadnja riječ u percepciji stvarnosti. Trebamo također vidjeti pravu duhovnu jednakost svih živih bića i svih situacija.

 ISTINOLJUBIVOST znači govoriti istinu na ugodan način, kako su obznanili veliki mudraci.

Istinoljubivost znači da trebamo govoriti na ugodan način tako da učinak bude povoljan. Ako je netko privržen isticanju tuđih mana u ime istine, takvo traženje nedostataka svete osobe ne cijene. Vjerodostojni duhovni učitelj govori istinu na takav način da se ljudi mogu uzdići na duhovnu razinu i trebamo naučiti to umijeće istinoljublja.

 ČISTOĆA je odvojenost u plodonosnom djelovanju.

Ako je netko vezan za materijalne stvari, smatra se da su njegovo tijelo i um uvijek zagađeni. Čistoća, dakle, znači odbaciti materijalne vezanosti, a ne samo često prati kožu vodom.

 ODVOJENOST predstavlja red života po imenu sannyasa.

Prava odvojenost znači odbaciti lažni osjećaj vlasništva nad svojim rođacima i ženom, a ne samo odbaciti materijalne predmete,

 Istinsko, poželjno BOGATSTVO ljudskog bića je religioznost.

dok pravo bogatstvo znači biti religiozan.

 Ja, Svevišnja Božanska Osoba, sam ŽRTVOVANJE.

Žrtvovanje je sama Božanska Osoba, jer da bi izvođač žrtvovanja bio uspješan, mora zaokupiti svoju svijest Božanskom Osobom, a ne privremenim, materijalnim nagradama koje može izvući iz žrtvovanja.

 RELIGIOZNA NAGRADA je predanost acaryi s namjerom dobivanja duhovnog naputka.

Prava religiozna nagrada znači da trebamo služiti svete osobe koje nas mogu prosvijetliti duhovnim znanjem. Možemo ponuditi nagradu duhovnom učitelju koji nas je prosvijetlio dijeljenjem istog tog znanja drugima, ugodivši tako acaryi. Propovijedanje tako predstavlja najviši oblik nagrade.

 Najveća SNAGA je sustav pranayame, vladanja dahom.

Vršenjem pranayame ili sustava vladanja disanjem, može se lako ukrotiti um i onaj tko na taj način može savršeno vladati nemirnim umom postaje najmoćnija osoba.

 

SB 11.19.40-45
Pravo OBILJE je Moja vlastita priroda kao Božanske Osobe, putem koje ispoljavam šest beskrajnih obilja.
VRHOVNI DOBITAK u životu je predano služenje posvećeno Meni.
Svevišnja Božanska Osoba je prirodno puna šest obilja, naime beskrajne ljepote, bogatstva, slave, znanja, snage i odvojenosti. Stoga je najveći dobitak u životu osobno i s ljubavlju služiti Boga, koji je prirodno riznica sveg zadovoljstva.

ISTINSKO OBRAZOVANJE je uništenje pogrešnog opažanja dualnosti unutar duše.
Pravo obrazovanje znači odbacivanje pogrešne predodžbe da je išta odvojeno od Boga, izvora svih moći. Slično tome, ne smije se pogrešno smatrati da je pojedinačna duša različita ili odvojena od Vrhovne Duše.

Istinska ČEDNOST je osjećati odvratnost prema nedoličnim aktivnostima.
Čednost ne znači samo stidljivost. Trebamo se spontano i s odvratnošću kloniti griješnih djela. Tek tada se možemo smatrati čednima i poniznima.

LJEPOTA je posjedovati dobre odlike poput odvojenosti.

Istinska SREĆA je transcendirati materijalnu sreću i nesreću.
Onaj tko je zadovoljan u svjesnosti Krišne i ne traga za materijalnim zadovoljstvom, niti trpi zbog materijalnog nezadovoljstva, istinski je sretan čovjek.

Istinska NEVOLJA je upuštati se u potragu za spolnim zadovoljstvom.
Najnesretniji je onaj tko je vezan za seksualno zadovoljstvo,
MUDAR je onaj tko poznaje proces oslobođenja od vezanosti.
a mudar je onaj tko poznaje proces oslobođenja od takve materijalne vezanosti.

BUDALA je onaj tko se poistovjećuje sa svojim materijalnim tijelom i umom.
Budala je onaj tko prekine svoje vječno prijateljstvo s Gospodinom Krišnom i poistovjeti se s vlastitim privremenim materijalnim tijelom, umom, društvom, zajednicom i obitelji.

PRAVI PUT u životu je onaj koji vodi Meni.
Pravi put u životu nije suvremeni autoput ili, u primitivnijim kulturama, puteljak bez trnja i blata. To je put koji vodi do Gospodina Krišne.

POGREŠAN PUT je zadovoljavanje osjetila, čime se zavodi svjesnost.
Pogrešan put u životu nije samo onaj na kojem vreba mnogo lopova ili je skupa cestarina. To je put koji vodi do potpune zbunjenosti u zadovoljavanju materijalnih osjetila.

PRAVI RAJ je prevlast gune vrline, Rajsko ozračje je ono u kojem prevladava guna vrline, a ne ono koje postoji na Indrinoj planeti, gdje strast i neznanje ponekad narušavaju rajski ugođaj.

PAKAO je prevlast neznanja.
Pakao je svugdje gdje prevladava guna neznanja, a ne samo paklene planete gdje, prema riječima Gospodina Šive, čisti bhakta može misliti na Krišnu i ostati sretan.

Ja sam istinski PRIJATELJ svakome, djelujem kao duhovni učitelj cijelog svemira,
Naš pravi prijatelj u životu je vjerodostojan duhovni učitelj, koji nas spašava iz svake opasnosti. Među svim guruima, Gospodin Krišna je sam jagat-guru ili duhovni učitelj cijelog svemira.

Ljudsko tijelo je poput DOMa.
U materijalnom životu naše materijalno tijelo je naš privremeni dom, a ne neka građevina od cigli, betona, kamena i drva.

Dragi prijatelju Uddhava, onaj tko ima dobre odlike smatra se zaista BOGATim.
Bogataš je onaj tko ima bezbrojne dobre odlike, a ne nekaneurotična budala s velikim bankovnim računom.

Onaj tko je nezadovoljan u životu je zapravo SIROMAH.
Siromah je onaj tko je nezadovoljan, što je razumljivo samo po sebi.

NESRETNIK je onaj tko ne može vladati svojim osjetilima, dok je onaj tko nije vezan za zadovoljavanje osjetila, pravi KONTROLOR.
Onaj tko ne može vladati svojim osjetilima je svakako nesretan i bijedan u životu, dok onaj tko se okani materijalnog života, pravi je gospodar ili upravljač. U novije vrijeme postoje ostaci aristokracije u Europi i drugim zemljama, no ti takozvani gospodari (lodrovi) često ispoljavaju osobine nižih oblika života. Pravi gospodar je onaj tko je ovladao materijalnim postojanjem uzdigavši se na duhovnu razinu.

Nasuprot njega, onaj tko se veže za osjetilno uživanje je ROB.
Osoba vezana za materijalni život nesumnjivo će ispoljiti osobine suprotne svim dobrim odlikama spomenutim ovdje i stoga je ona simbol kretanja unatrag u životu.

Tako sam, Uddhava, izložio sve teme o kojima si me pitao. Nema potrebe za detaljnijim opisom tih dobrih i loših odlika, jer je stalno promatranje dobrog i lošeg samo po sebi loša odlika. Najbolja odlika je transcendirati materijalno dobro i zlo.
Gospodin zaključuje svoju analizu ustvrdivši da nema potrebe ići u detalje ovih dobrih i loših osobina. Ovo će biti dalje objašnjeno u poglavlju koje slijedi.

 

 

 

Napiši komentar:

Sigurnosni kod Osvježi sigurnosni kod