Krsna katha online izdanje

 

 

KRIŠNA BRAHMACARI

Bhakta Jan (Krsna katha 06/2003)

NEDOUMICE

Kada sam nedavno razgovarao sa svojim ujakom, on mi je rekao da "brahmacari" ne znači bez braka. Ispričao mi je jednu priču o Arjuni i Ašvataminom agni astram. Rekao mi je da je Ašvatamino vatreno oružje rashladio dodir ruke brahmacarija kada je Sri Krišna dotakao maternicu te žene. Nisam mogao shvatiti kako je Gospodin Sri Krišna koji ima 16 108 žena postao brahmacari.

KRIŠNA BRAHMACARI SA 16108 ŽENA

Kako se Šri Krišna može nazvati brahmacarijem objašnjeno je u Gopala Tapani Upanišadi, drugo poglavlje: (preveo Kušakratha das)

Stihovi 1 i 2
Jednom su, nakon što su provele cijelu noć sa Njim, ushićene djevojke iz Vraje, razgovarale s dječakom pastirom Krišnom, koji je Svevišnja Božanska Osoba, a i On se također obratio njima.

Srila Baladeva Vidyabhusana komentira:
Neka Gospodin Krišna,  neprijatelj Mure, Nadduša, koji se pojavio kao Sri Caitanya Mahaprabhu, i koji je milostiv prema Gajendri i Kralju Prataparudri, uvijek prebiva u mome srcu. U Mathuri i Dvaraki, Krišna je kralj i uživa u kraljevskim zabavama, dok u Gokuli uživa zabavljajući se kao dječak pastir. On ostaje na najvišem duhovnom planetu, Goloka Vrindavani, uživajući u ovim zabavama.

Stih  3
Gopije upitaše, "Kojem brahmani treba dati milostinju?"

Stih 4
Krišna reče: "Durvasi."

Stih 5
Gopije kazaše: "Kako ćemo prijeći preko vode Yamune i prići Onome od kojega će doći veliki blagoslovi?"

Stih 6
Krišna kaza: "Izgovorite riječi 'Krišna, brahmacari,'  i Yamuna će vam dozvoliti prolaz."

Stih 7
Sjećajući se Mene površna osoba postaje dubokoumna. Sjećajući se Mene nečista osoba postaje čista. Sjećajući se Mene bezbožna osoba postaje pobožna. Sjećajući Me se, osoba puna materijalnih želja postaje bez želja. Sjećajući se Mene budala postaje učena.

Stih  8
Saslušavši ove riječi, gopije su meditirale na Durvasu, i s tim riječima prešle preko Yamune. Pošle su u veoma sveti ašram i poklonile se pred Durvasa Munijem, najboljim među mudracima. Dale su brahmani ukusnu hranu spravljenu od mlijeka i ghija.

Stih 9
Zadovoljan, Durvasa se okupao, pojeo, blagoslovio ih i dozvolio im da pođu.

Stih 10
Potom upitaše: "Kako ćemo prijeći preko Yamune?"

Stih 11
On ime reče, "Meditirajte na mene kao na mudraca koji jede samo travu durva, i Yamuna će vam dopustiti prolaz."

Stih 12
Gandharvi (Srimati Radharani) najbolja među njima, nakratko se zamisli.

Stih 13
Zapita se: "Kako je Krišna brahmacari? Kako je ovaj mudrac osoba koja jede samo travu durva?"

Stih 14
Prihvativši nju kao svog vođu, ostale djevojke utihnuše.

Stih 15
Durvasa Muni odgovori: "Element eter unutar sebe sadrži zvuk, iako se zvuk i eter razlikuju. Zvuk se nalazi u eteru. Eter to ne zna. Ja sam duh. Kako mogu biti materijalistički uživatelj?"

Stih 16
Element zraka unutar sebe sadrži dodir, iako se dodir i zrak razlikuju. Dodir je u zraku. Zrak to ne zna. Ja sam duh. Kako mogu biti materijalistički uživatelj?

Stih 17
Element vatre sadrži unutar sebe oblik, iako se oblik i vatra razlikuju. Oblik je sadržan u vatri. Vatra to ne zna. Ja sam duh. Kako ja mogu biti materijalistički uživatelj?

Stih 18
Element vode sadrži unutar sebe okus, iako se okus i voda razlikuju. Okus je sadržan u vodi. Voda to ne zna. Ja sam duh. Kako  mogu biti materijalistički uživatelj?

Stih 19
Element zemlje sadrži unutar sebe miris, iako se miris i zemlja razlikuju. Miris je sadržan u zemlji. Zemlja to ne zna. Ja sam duh. Kako  mogu biti materijalistički uživatelj?

Stih 20
Um je taj koji ostaje među osjetilima i prihvaća ih.

Stih 21
Ako je duh sve, kako onda osoba razmišlja? Kamo ide? Ja sam duh, kako mogu biti materijalistički uživatelj?

Stih 22
Vaš je voljeni Krišna izvorni tvorac dvije vrste tijela.

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura:
Dva oblika tijela su grubo (fizičko) i suptilno (mentalno) tijelo.

Stih 23
Na drvetu tijela nalaze se dvije ptice. Jedna je ekspanzija Svevišnje Božanske Osobe. Ona je svjedok. Druga je uživatelj. Jedna je uživatelj, a druga nije. Prva uživa, a druga je Krišna.

Stih 24
U Njemu ne nalazimo takozvano materijalno znanje i neznanje. Ovo neznanje i pravo znanje se razlikuju. Kako može Krišna, koji je pun pravoga znanja, postati materijalistički uživatelj?

Stihovi 25 i 26
Onaj koji žudi za zadovoljstvom je požudan. Onaj tko ne žudi za zadovoljstvima nije požudan.

Stih 27
Krišna, koji je slobodan od rođenja i smrti, koji je nepromijenjiv, koji se ne može sasjeći, koji ostaje pokraj Yamune, koji boravi među kravama surabhi, koji štiti krave surabhi, koji boravi među dječacima pastirima, koji boravi u svim Vedama, koga sve Vede slave, koji je ušao u sva živa bića, vaš je suprug.

 

pripremio: bh. Jan

 

 

Napiši komentar:

Sigurnosni kod Osvježi sigurnosni kod