Krsna katha online izdanje

 

 

MOJIH PET MINUTA

Gargamuni

Gargamuni das (Krsna-katha 01/2010): "Krišna svakome daje njegovih 5 minuta"

Krišna objašnjava u Bhagavad-giti (14.6) da se materijalna priroda sastoji od tri gune – vrline, strasti i neznanja, a malo nakon toga (Bg. 14.10) dodaje da među tim gunama uvijek postoji nadmetanje za prevlašću te je tako u određenom trenutku istaknuta vrlina, u drugom strast, a u trećem neznanje.

Obzirom na prevladavajuću gunu, određene grupe živih bića doživljavaju svoj procvat, što je spomenuto na početku sedmog pjevanja Šrimad Bhagavatama (7.1.8). Pod utjecajem gune vrline mudraci i polubogovi ojačaju, kada je istaknuta strast demoni prevladavaju, a neznanje je povoljno za Yakše i Rakšase.

 

ZAŠTO NE REAGIRA?

U vezi sa tim daje Šri Jiva Gosvami v svojoj Paramatma Sandarbhi jako zanimljiv komentar u kome između ostalog kaže da Gospodin osobno uđe u određene osobe (ili grupe osoba) i napravi ih istaknutima. Iako izgleda da je to zasluga tih osoba ili pak samo utjecaj guna, u stvari se Krišna krije iza svega toga. On ih napravi moćnima. I kada demoni, Yakše i Rakšase postanu moćni pobjeđuju polubogove. U to vrijeme Krišna ne reagira. Kao da Ga nema. Ne miješa se u to. A polubogovi na čelu sa Indrom moraju pobjeći, sakriti se, postati nevidljivi i slično. Zašto se Krišna ne pojavljuje u tom trenutku?!

Zašto ne reagira?! Šri Jiva Gosvami objašnjava da Krišna dopušta takvu situaciju i daje tim osobama neko vrijeme da mogu biti istaknuti i smatrati sebe Svevišnjim i gospodarom. Gosvami nastavlja da svaka uvjetovana duša u životu dobiva neko vrijeme kada misli da se sve zbiva prema njezinoj volji. Krišna dozvoljava da se osoba tako osjeća. Zbog toga imaju ljudi vjeru u vlastite misli i filozofije. Gospodin dozvoljava da su uspješni i Njegovom milošću su uvjereni u vlastitu teoriju, čak i kada njihovi filozofija i teorija više ne funkcioniraju. To se događa i sa demonima. Gospodin im daje vrijeme i Sam se ponaša kao da je bespomoćan. U tome se krije i objašnjenje zašto je Prahlada Maharaja prolazio kroz tolike muke prije nego li se Nrisimhadeva pojavio. Ali na kraju se pojavio …

Dakle, svatko može dobiti “svojih pet minuta” kada su reflektori upereni u njega, kada se čini da sve ide po njegovom planu, da je sve posložio za svoju sigurnu sadašnjost i budućnost, da će biti samo još bolje, itd. Svatko može postati istaknut zbog svoje ljepote, znanja, moći, bogatstva, slave i/ili odvojenosti i misliti si da je, ako ne Svevišnji, onda barem nedodirljiv na svom položaju sa svojim sposobnostima i slično.

 

ŠTO POSLIJE?

Ali pitanje koje se postavlja i koje je jako važno je sa kakvim stavom, sa kakvim motivima je neko ušao u tih “svojim pet minuta”? Možda se značaj tog pitanja ne vidi, pogotovo ako osobu zanima samo to da dobije tih svojih pet minuta, pa treba onda, da bude stvar jasnija, postaviti još jedno pitanje koje glasi: Kako će osoba izgledati kada tih njegovih pet minuta prođe?

Ako se radi o materijalistu onda se uglavnom radi o tome hoće li unutar svojih pet minuta djelovati pobožno ili bezbožno i prema tome će dobiti rezultate. Uzmimo za primjer kralja. Ako vlada u skladu sa Krišninim zakonima i na primjer radi žrtvovanja, onda se može nakon stotinu žrtvovanja konja popeti čak i na Indrino prijestolje. Tako može produžiti svojih pet minuta i steći još više užitaka. Ali ako kralj djeluje bezbožno, maltretira brahmane, ne štiti religiju i tako dalje onda će njegovih pet minuta trajati neko vrijeme, ali poslije toga slijedi patnja zbog nepravilnog djelovanja i pitanje je kada će opet doći njegovih pet minuta.

 

BHAKTINIH 5 MINUTA

No, svojih pet minuta ne dobivaju samo materijalisti, nego na neki način i transcendentalisti, bhakte. Obzirom na znanje koje oni imaju, to sa sobom nosi i veću odgovornost. Rezultati njihovog pozitivnog ili negativnog djelovanja su puno veći nego kod karmija. Tako se mogu pravilnim djelovanjem jako duhovno uzdići i vratiti čak Krišni, a pri tom pomoći i ogromnom broju drugih živih bića. Ali ako kod njih prevladaju drugi motivi osim čistog predanog služenja, onda mogu biti za njih posljedice znatno teže nego za karmije jer se posljedica nepravilnog prakticiranja svjesnosti Krišne i uvreda puno teže riješiti nego posljedica uobičajnih bezbožnih (i pobožnih) aktivnosti.

Bhakta treba biti uvijek svjestan i pažljivo djelovati, a još pogotovo ako dođe njegovih pet minuta, bez obzira radi li se o njegovom velikom propovjedalačkom utjecaju na ljude, moći zbog položaja u managerskoj strukturi institucije ili bilo čemu drugome. Bez obzira na situaciju, bez obzira doživimo li svojih takozvanih “pet minuta” ili ne, uvijek je (jedino) sigurno striktno slijeđenje sadhua, gurua i šastri.

Napiši komentar:

Sigurnosni kod Osvježi sigurnosni kod