Najlakši način je da se odmah zadaju svi atributi prilikom umetanja, bilo da umećemo postojeću sliku ili da ćemo izvršiti upload. Donja slika prikazuje četiri točke na koje treba obratiti pažnju kad vršimo upload slike da bi dobili značajke na slici koje će poboljšati iskustvo...