Interview s Krsna ksetra prabhuom (Krsna-katha 6./2009.):  Ako netko za sebe misli da je najprije akademski građanin, a tek onda bhakta, neće baš biti dobro.