Indradyumna swami, Dnevnik putujućeg propovjednika 14. svezak, 1. poglavlje – 8. veljače 2014. Četrdeset i četiri godine nakon posjeta Srila Prabhupade, našao sam se u Suratu sa četrdesetak bhakta za vrijeme sedmotjedne festivalske turneje po glavnim gradovima Gujarata.