Bh. Ivan iz Hrvatske u Mayapuru pita Ter Kadambu dasa kako izbjeći da te iskorištavaju.