Ako se ne predamo autoritetu, autoritet nam je naš um. (Pankajanghri Prabhu, LJubljana, 16.07.2014.)