Svi naši problemi u duhovnom životu izviru iz činjenice da ne vjerujemo da se Krišna i Njegovo ime ne razlikuju. (Bhaktivinoda Thakura, Bhajana rahasya)