Niranjana svami (Krsna-katha 1-2/2010): Ako vjerujemo u Krišninu brigu, možemo biti spokojni i samoovladani.