Bhaktivaibhava Swami: Individualnost se danas naizgled jako cijeni.Međutim, način na koji se ona shvaća uništava pravu individualnost i definira ljude kao obične robote koje tek treba programirati.