Onog trena kad bhakta koji služi počne misliti, “Što tu ima za mene?” vraća se na životinjsku razinu. Punar mušika bhava! (Bhaktividyapurna svami)