Radhanatha svami (Krsna-katha 07/2007):Božji se blagoslovi očituju u onoj mjeri u kojoj su bhakte razvili odnose ljubavi, povjerenja i međusobnog suženja.