Mantra meditacija može nam se činiti dosadnom kad mantramo bez traženja ili opažanja Krišnine prisutnosti. Mrmljamo mantre, ali ne zazivamo Krišnu, ne prizivamo Njegovu prisutnost. Kad ne osjećamo Krišninu prisutnost, naše mantranje postaje puki ritual, ljuska bez sadržaja. Postajemo poput osobe koja radi pokrete dizanja...