Dharmavatsalah das: Bilješke sa zatvorskog programa krajem studenog 2013. Zatvorenik koji je svirao karatale je malo zaostajao u ritmu pa mu je jedan od veseljaka uzeo karatale iz ruku i nastavio svirati u još bržem ritmu prateći nas. Završetak kirtana je bio u velikom stilu,...