Radhatnatha svami (Krsna-katha 1/2018): U današnje vrijeme ima puno nedoumica, suparništva, devijacija unutar svih religijskih institucija pa i u ISKCON-u, no to nas ne smije obeshrabriti, jer nas ne zanimaju devijacije. Nas zanima suština, prava stvar.