Govinda dasi (Krsna-katha 01/2005): Srila Prabhupada, ti si vrlo jasno sasjekao iluziju o homoseksulnosti, jednostavno i sažeto.