Satyaraja dasa (Krsna-katha 08/2009):…odaberemo napamet neku riječ i zatim tražimo njenu vezu s našom filozofijom.