Interview s Caitanya caran dasom (Krsna-katha 4/2018): To što jeste, božji je dar vama, a ono što ćete postati vaš je dar Bogu. Bog nam je nešto dao. Što god da imamo, ako to ispravno koristimo, uvijek možemo nešto vrijedno doprinijeti u životu.