Jayapataka svami  (Krsna-katha 3/2005):Trebamo se kloniti prisnog druženja s onima koji mantraju Hare Krišna, no ne slijede strogo regulativna načela.