(Krsna-katha 03/2014)Kadamba Kanana svami: U Bhagavad-giti 2.40 rečeno je da se zasluge predanog služenja nikada ne gube, ali postoji uvreda pobješnjelog slona. Što će prevladati?