Razgovor sa Murari guptom i Sundari (Krsna-katha 5/14):U konačnici shvatiš da je odnos prema Krišni i vaišnavama esencijalan, a da je služba srestvo za razvijanje tog odnosa.