Vinata devi dasi – Godinama možemo pročitavati Bhagavad gitu i svete spise sami, manje ili više predano ili pak iz dužnosti, na brzinu, kao telefonski imenik – a da nikada ne prodremo u njihovu suštinu.