Jananivas das, (Krsna-katha 6/2016): Sveto ime se želi razotkriti, želi razotkriti Svoje osobine, zabave. Zato od mantranja ne trebamo  ništa očekivati, samo se usredotočiti na zvuk. Sveto ime će nam samo od sebe sve dati.