Gargamuni das (Krsna-katha 10/2006.): Ateizam je vjera. I to slijepa vjera u potpunom neznanju.