Caitanya Caran das (Krsna-katha 1/2017): Nakon tolikih problema većina bi ljudi bila jednostavno odustala. Ali Srila Prabhupada je bio iznad materijalnih uspjeha i neuspjeha, za njega je uspjeh bilo Krišnino zadovoljstvo.  Neuništivi duh Srila Prabhupade posljedica je njegovog djelovanja i života na božanskoj ravni, kao...