Bez pravog parampara (učeničkog slijeda), prisiljen si na mentalnu spekulaciju. (Pankajanghri Prabhu, Ljubljana, 16.07.2014.)