Devamrita svami (Krsna-katha 01/2015.): Podsvjesno mislimo da bi trebali postojati blagoslovi Gospodina da nam ovaj svijet bude ugodan.