Sacinandana svami (Krsna-katha 8/2010): Sambandha je spajanje Gospodina i jiva-atme. Kako uključiti Krišnu u svoju duhovnu praksu?