Mahanidhi svami         (Krsna-katha najnovije izdanje 04/2013):   Prije pet  tisuća godina, kada su se Radha-Krišna pojavili u Vrindavanu, yogamaya je  prevladavala, a slatki nektar je tekao posvuda. Ali sada vlada mahamaya. Kad je ova knjiga pisana, a pogotovo sada, maya je...