Cita hari das                       Cita hari prabhu nam svojim člankom pokušava skrenuti pažnju na vrijednost procesa predanog služenja koji primjenjujemo.