Gargamuni prabhu – (Krsna-katha 03/2008): Puno puta sam na predavanjima čuo da je svjesnost Krišne zapravo lijepo organizani i predstavljeni zdravi razum.