(Krsna katha 04/2000): Kadamba kanana swami Seminara održan 1999. godine u Radhadhesu pod naslovom “Sudhrda visvasa – nepokolebljiva vjera”.