Ako se primjenom bhakti yoge ne pročistimo od materijalne zagađenosti, mora da smo pseudo bhakta. Za takvog prevaranta nema pomoći u oslobađanju od zapletenosti u materiju. (Srila Prabhupada, SB 2.2.37, smisao)