Purnacandra Gosvami (Krsna-Katha 2000.) Možemo vidjeti da bhakte ne poznaju baš dobro filozofiju i obično imaju neke sentimentalne predodžbe o svjesnosti Krišne i duhovnom učitelju, zapravo o svemu.