Sriman Purnacandra das – (Krsna-katha 05/2000): Sriman Purnacandra Prabhu na seminaru o 6 zadnjih poglavlja Bhagavad gite održanom u Ljubljani.