Kripamoya das (Krsna-katha 3/2017): Prabhupadovi učenici ili takozvani stariji bhakte mogu ponekad razviti sljedeću ideju, „Proveo sam cijeli život u svjesnosti Krišne, nije li sad vrijeme da mi se razotkriješ, Krišna? Daj, nije mi baš puno vremena ostalo. Uskoro ću umrijeti. Ne misliš li da...