Sudama das (Krsna-katha 5/2003): Krunski dokaz kako sve što imam nije moje vlasništvo zove se bolest.