Srila Prabhupada (Krsna-katha 02/04): Sve dok postoji i trun materijalnih želja nema ni govora o željama na duhovnoj razini!