H.H. Varsana svami – (Krsna-katha 12/2002): Molitve Satyavrata Munija su vrlo zanimljive. One su poput dnevničkog zapisa njegovih nadolazećih duhovnih spoznaja namam isvaram sac-cid-ananda rupam…