Gargamuni d (Krsna-katha 3/2006): zar ću to morati raditi do kraja života?!