Smita Krsna Svami (Krsna-katha 9/2004): S duhovne točke, ovo je najmoćniji pokret u svemiru.