Iz «Života sa savršenim gospodarom», Nj.s.  Satsvarupe Dase Goswamija (Krsna-katha 10/2006)