Prahladanada svami (Krsna-katha 06/14): Ako zbilja želimo postati svjesni Krišne, moramo slijediti proces kako se postaje svjestan Krišne.