HH Radhanath svami (Krsna katha 06/2003): U ovom dobu Kali yugi jedini način na koji možemo obuzdati svoj um je pjevanje Svetoga Imena s poniznošću .