Nije Krišna taj koji te stavlja u tjeskobu. Sam sebe dovodiš u tjeskobu. Krišna te jednostavno pušta da prolaziš kroz svoje karmičke posljedice kako bi konačno shvatio da Mu se moraš predati. (Bhakti Caru svami, 16.09.2010. Ujjain)