Biti tolerantan ne znači biti slab. Tolerancija je snaga. (Radhanatha svami)