Gargamuni dasa – (Krsna-katha 04/2008): U Bhagavad-giti (8.15) materijalni je svijet opisan kao duhkalayam asasvatam, privremeno mjesto prepuno bijeda.