Bhuta Bhavana Dasa (Krsna-katha 08/2015): Krišna želi vidjeti što će bhakte učiniti sa svojom slobodnom voljom. Voli iznenađenja. … Kada Krišna kontrolira i usmjerava osjetila živog bića, ono kuša bezgraničnu slobodu. Što se više predate, to ste slobodniji – to je paradoks transcendentalnog služenja s ljubavlju.