(Krsna-katha 06/2000):  Više ili manje marljivo igramo uloge što smo ih prije početka svake predstave odabrali, a nakon svakog komada (obično tragikomičnog, to nam je omiljeni žanr, no u posljednje vrijeme se sve više pretvara u tetar apsurda) mijenjamo mjesto boravka, putujući diljem svemirskih prostranstava,...